Verschillende vormen

Bron: blog.google/covid19 aangevuld met MS Teams icon

Blended leren is een combinatie van online leren en contactonderwijs. Er is geen sprake van blended leren wanneer er alleen contactonderwijs is en geen online leermoment. Of wanneer al het onderwijs en leren online plaatsvindt en de leerlingen elkaar en/of de docent niet in levenden lijve ontmoeten in een leersituatie. (Graham, 2013)

Online leren is het vormgeven van een leersituaties met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Online leren stelt de lerende in staat zelf te beslissen over waar en wanneer wordt geleerd. (Rubens, 2003)

Bij online synchroon leren heb je een live sessie met anderen via chat-/videoapplicaties. Via online communicatie blijven deelnemers in contact met hun docent en medeleerlingen. We spreken van synchroon leren, omdat leerlingen in dit systeem hun leraar of medeleerlingen vragen kunnen stellen via instant messaging. Ook kunnen leerlingen zo direct feedback  en direct antwoord op vragen krijgen.

De tegenhanger van synchroon leren is a-synchroon leren. Bij asynchroon leren gaat het om studieopdrachten die worden ingeleverd via het web, e-mail en messageboards op online fora. Leerlingen hebben geen mogelijkheid tot instant messaging op dit online forum. Een voordeel van a-synchroon leren is dat je op je eigen tempo kunt leren.