Aanleidingen

Maart 2020 – vanwege de rappe verspreiding van het Corona virus en de onwetenheid van de tijd hoe lang deze situatie aan zal houden is de urgentie toegenomen om met elkaar andere creatieve en technologische mogelijkheden te verkennen om het onderwijs voor onze kinderen toch, zo veel mogelijk, door te kunnen laten gaan.
Mede door de actualiteit is er urgentie om op afstand te kunnen leren.

Daarnaast is bekend dat het effectief leren op afstand een oplossing kan zijn voor andere al langer bekende aanleidingen. Denk aan het lerarentekort, langdurig zieke leerlingen, buitenlandse studenten, maar ook zeker aan de krimpregio’s die ons land kent en waar je dankzij de inzet van technologie toch onderwijs kan blijven verzorgen.

Dit zou ook zo maar eens bij ons kunnen gebeuren...

Dit was er al aan de hand

Aanleidingen voor het leren op afstand op een rij:

Virus

Scholen dicht door virus

24/7

Leren tijd- en plaatsonafhankelijker maken

Lerarentekort

Geen vaste leraren, lege invalpools en te weinig aanwas vanuit de opleidingen

Op reis zijn

Kinderen van ouders die voor hun werk veel onderweg zijn. Of kinderen met thuisonderwijs

Thuiszitters

Soms is er voor een kind geen passende onderwijsplek of zit een kind vanwege ziekte thuis

Beperken reistijd

Leertijd zo effectief mogelijk inzetten en afstanden snel(ler) kunnen overbruggen

Kansen zien en benutten! Top initiatief vanuit een krimpregio:

Kleine scholen zijn kwetsbaar als het gaat om de kleine sociale wereld van kinderen. Het is niet altijd makkelijk om aansluiting te vinden. Er is immers minder keuze tussen leeftijdsgenootjes. Dit geldt niet alleen op het vlak van de omgang, maar ook in de connectie bij het leren. De behoefte om hier oplossingen voor te vinden bracht drie scholen in Brabant bij het opzetten van een samenwerkingsproject voor de groepen 7 en 8. Na voorzichtig begonnen te zijn met het laten ontmoeten van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van onze scholen is leren met elkaar (op afstand) inmiddels een ingeburgerd project geworden. De leefwereld vergroot van de kinderen alvorens zij naar de Middelbare school gaan, maar ook door de kinderen onderzoekend te laten leren aan wereldwijze thema’s met behulp van ICT middelen, kunnen ze meer de diepgang vinden in het leren. - 2018

Wim Spijkerboer - schoolleider