A-synchroon

A-synchroon: lessen, huiswerk en opdrachten via Google Classroom

Google Classroom is een zeer praktische applicatie die je kunt gebruiken om te communiceren, delen en opdrachten te geven aan jouw klas en zelfs met jouw eigen team. Het is één centraal punt waar functionaliteiten van Google Drive, Agenda en een ELO worden gecombineerd. Zo kan een leerling werk inleveren wat hij eerder in Google Drive heeft opgeslagen. De docent kan al het ingeleverde werk beoordelen en online teruggeven. Daarnaaast vindt de leerling opdrachten terug in zijn Google Agenda.

Inspiratie video over het plaatsen van opdrachten:

Afspraken inplannen

Het kan een hele uitdaging worden, maar probeer juist ook vaste momenten in te plannen. Niet alleen belangrijk m.b.t. een einddatum voor het inleveren van de opdrachten, maar zeker ook voor contactmomenten. Het is belangrijk om de band warm te houden met je leerlingen. Wanneer de routines van leerlingen worden verstoord, realiseren velen zich hoeveel ze de structuur van school en het leren met hun leraar missen. Het is belangrijk om dat gevoel van comfort en veiligheid te behouden.

Hoe je dit organiseert bespreken we in de volgende hoofdstukken.